Sr NoZoneNameCentres NameAddressCity NameEmailPhone
1 Jodhpur Ahhichatrapur Vira Vira Sangeeta Daga Mertawari Lodha Ka C Distt. Nagaur, (Raj. 341001Nagaur sangeetadaga275@gmail.com 9461340241
2 Jodhpur Alay Vir Mahendra Kumar K Rajputo Ka Mohalla, Alai, Distt. Nagaur, 341001Nagaur lalitjain072@gmail.com 9461380390
3 Jodhpur Blue City Jodhpur Vir Madan Raj Karnaw S.No. 5, Ajit Colony Distt. Jodhpur, (Raj 342001Jodhpur madanrajkarnawat@gmail.com 7014521155
4 Jodhpur Gotan Vir Navratan Mal Jai Near Jain Temple, Gotan, Distt. Nagour 342902Nagaur navratanostwal76336@gmail.com 8890078538
5 Jodhpur Harsolaw Vir Virendra Singh R Village Harsolaw Via Gotan, Dist-Naga 342902Nagaur vpurohit1700@gmail.com 9414484946
6 Jodhpur Jodha Bai Vira Nanda Jain G,-171, Shastri Naga Jodhpur, (Raj.) 342001Jodhpur nandampjain@gmail.com 9351378516
7 Jodhpur Jodhpur Vir Santosh Mal Mohn Mohnoto ki pole nr Chand baori, Jodhpur 342006Jodhpur santoshmalmohnot@gmail.com 9828287920
8 Jodhpur Kuchera Vir Balchand Bhandar Kala Bhata, Tehsil Mundwa,Distt. Nagou 341024Nagaur love266@gmail.com 9928149820
9 Jodhpur Marwar Mundava Vir Pawan Kumar Bhat Rambagas jaigopal Bhattar, Distt. Nago 341026Nagaur pavan bhattar@gamail.com 9414216507
10 Jodhpur Merta City Vir Goutam Tak "Heera Kunj" Padam K Ka Mohala, Distt. Na 341510Nagaur jvplmerta19038@gmail.com 9414119035
11 Jodhpur Nagour Vir Rikhab Chand Nah Near Kali Pole, Hirawadi, (Raj.) 341001Hirawadi pramilnahata002@gmail.com 9414487615
12 Jodhpur Phalodi Vir Madhukar Mokha 37 Indra Colony, Pha Distt. Jodhpur,(Raj. 342301Jodhpur mkmokha@gmail.com 9799470909
13 Jodhpur Suncity Jodhpur Vir Prasanna Singh S Near Sonal Apartment Sabha Bhawan,Paota B 342006Jodhpur singhiprasanna6@gmail.com 9351339989
14 Jodhpur Youth Nagour Vir Anand Purohit A-4 Ananadam, Behind Veterinary Hospital 341001Nagaur anandpurohit74@gmail.com 9414244352