Sr NoZoneNameCentres NameAddressCity NameEmailPhone
1 Barmer-Balotra Balotara Vir Pawan Nahata Nahta Textile Mills, 1st Phase, Industria 344022Ballotra pawannahata7@gmail.com 8233810000
2 Barmer-Balotra Barmer Vir Babulal Sankhlec Kalyan Pura Marg No.5, Barmer,(Raj.) 344001Barmer babulalsanklecha@gmail.com 9413987948
3 Barmer-Balotra Khandap Vir Amraram Darji VPO : Khandap, Via - Mokalsar, Bar Barmer kishorbhati771@gmail.com 9414913246