Sl NO.

Center Name

Sl NO.

Center Name

1.

Merta City

2.

Gotan

3.

Jodha Bai

4.

Suncity Jodhpur

5.

Jodhpur

6.

Nagour

7.

Marwar Mundwa

8.

Lohawat

9.

Ahhichatrapur

10.

Phalodi

11.

Harsolaw

12.

Youth Nagour

13.

Alay

14.

Kuchera

15.

Mauj Jodhpur

16.

Charbhuja Ji Merta City

17.

Blue City Jodhpur