Sl NO.

Center Name

Sl NO.

Center Name

1.

Ajmer

2.

Beawar

3.

Unique Beawar

4.

Bijaynagar

5.

Kuchaman City

6.

Bandanwara

7.

Ajaymeru

8.

Padmawati

9.

Sunanda

10.

Makarana

11.

Sparsh

12.

Yuva Beawar

13.

Vira Kuchaman City

14.

Raj Shree Makrana

15.

Sumangala Kishangarh

16.

Yuva Bijainagar

17.

Radhika Beawar

18.

Vivekanand Ajmer

19.

Gargie Ajmer

20.

Gulab Ajmer

21.

Kalpana Chawala Ajmer

22.

Yuva Kuchaman City

23.

Jaliya-II

24.

Shubh Laxmi

25.

Unity Madanganj Kishangarh

26.

Vijayshree Borawad

27.

Shree Baldau Ji Sathana

28.

Borawad

29.

Masuda

30.

Bhinai

31.

Trishla Vira Beawar

32.

Parbatsar

33.

Lakshmi Bai Manana